Önemli Duyuru HEBİPA 2017 Bildiriler Hk.

09.02.2017 15:14

ÖNEMLİ DUYURU
14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi’nde İngilizce hazırlanan ve sunulan Sözlü Sunumlar Eurasian Journal of Hepato-Gastroenterology dergisinde yayınlanacaktır. 2016 Ekim Döneminde değişen "Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları" uyarınca Bilimsel Kongrelerde sunulan sözlü sunumlar ve Uluslarası dergilerde yayınlanan bildiriler ekstra puanlandırılacaktır. Detaylı bilgi almak için lütfenhttp://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2016E_311215.pdf sayfasını ziyaret ediniz.

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI
Bildiri özetleri online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden, TÜRKÇE veya İNGİLİZCE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Son bildiri gönderim tarihi: 10 Mart 2017
Bildiri Kabul - Red: 15 Mart 2017

YAZIM KURALLARI

 

  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

SUNUM BİLGİLERİ
Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde kongre süresince sergilenecektir.

 

Bu duyuruyu sosyal ağlarda paylaşın