Yenilikçi Fikirler Yenilenen Hayatlar

28.04.2017 11:30
Yenilikçi Fikirler Yenilenen Hayatlar

Gilead Türkiye Proje Destek Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında;

 

·         Hastalıkların taranmasını,

·         Teşhis edilmesini ve/veya

·         Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde klinik ve bilimsel veya sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

Bu haberi sosyal ağlarda paylaşın