Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği (HEBİPA) gastroenteroloji ve hepatoloji alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.