Misyonumuz:


  • Gastroenteroloji alanında bilimsel bilginin ve yeni araştırmaların geliştirilmesi,
  • Bu alanla ilgili farklı disiplinler arasında ki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi,
  • Gastroenteroloji ile ilgili hekimlerin eğitim ve formasyon devamlılıklarının sağlanması,
  • Gastroenteroloji ile ilgili tüm hekimlerimizin bilgilendirilmesi,
  • Gastroenteroloji hastalık ve tedavileri konusunda ki çalışmaların desteklenmesi, eşgüdüm sağlanması.